TEST YAYINI

"AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (?) " ; SOSYAL YARDIM VE YOKSUL 4 MİLYON AİLENİN İSTİSMARI VE DE YOZLAŞTIRILMIŞ SOSYAL HİZMETE BAKIŞ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (?) " ; SOSYAL YARDIM VE
YOKSUL 4 MİLYON AİLENİN İSTİSMARI VE DE YOZLAŞTIRILMIŞ SOSYAL
HİZMETE BAKIŞ

SHU Nihat Tarımeri (*)
ÖZET
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı(ASPB) dahil 2018 yılı için yaşanılan sosyal sorunların giderilmesine yönelik öne çıkarılan sosyal yardım ile ilgili 51 Milyar TL lik harcama TBMM de öngörülmüştür..Özelliklede sosyal sorunların giderilmesinde temel bir araç olan sosyal hizmetlerden “toplumun daha etkin olarak yararlanması” düşüncesiyle 633 sayılı KHK ile 3.6.2011 tarihinde ASPB kurulmuştur. Resmî Gazete'de yayınlanan bu KHK için hazırlanmış
kanun tasarısı ise TBMM süresi içinde sevk edilmiş olmasına rağmen 662 sayılı KHK dahil bu taslak(lar) henüz kanunlaş(a)mamış, ilgili komisyonlarda bekletilmektedir. Ayrıca 2004 yılında Anayasanın 90’ıncı maddesi ile "Avrupa Sosyal Şartı” iç hukukun bir parçasıdır.Bu sözleşmede yer alan 13 ve 14üncü maddeleri sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden yararlanma hakkını da yükümlü kılmaktadır.Ancak yurttaşların eşit ve özgür kılması ile birlikte ekonomi yönetimi dahil ortaya çıkan sosyal sorunların giderilmesi için araçlardan birisi olan sosyal yardımlardaki uygulamalar Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarınca
ASPB tarafından hala yürütülmektedir. Göç ile birlikte doğal afetler vede çocukların istismarı veya kadın cinayetleri dahil çeşitli çeşitli yoksunlukda öne çıkmaktadır.Yoksun ve şiddetli maddi yoksunluğun sonucunda çocuk dahil yoksul kalan,kılan kişiler için sosyal hizmetler ile ilgili uygulamaların hukukun üstünlüğü bağlamında Anayasaya rağmen evrensel bilim ve teknik açıdan bir uygunluk ve tutarlılıkta hala aranılmamaktadır.Bir toplumun ortak sözleşmesi ve kurallarını belirleyen Anayasaya rağmen hak sahiplerine yönelik hukuksal
güvencenin gözetilmemesi ile bir keyfilikte öne çıkmaktadır.Yurttaşların eşit ve özgür kılınma yerine yoksunların ve şiddetli bir maddi yoksun kılma sonucu ortaya çıkan yoksulların istismarı dahil böyle bir hak ihlalleri ile vergi verenlerce karşılanan kamu harcamaları içinde çeşitli zararlar ve mağduriyetlere de neden olmaktadır.Toplum açısından öne çıkan sosyal sorunların yoksunluklar açısından ölçülmesi ve değerlendirmesi ile birlikte ortaya çıkan hukuksal açıdan giderilmesi de bir öncelik olup özellikle çocuklar dahil yurttaşlık sorumluğunu da görev yapmaktadır.

DEVAM EDECEK

 

İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız


Yorumlar

    Bu makaleye henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş Yapın veya Üye Olun.