TEST YAYINI

“Atatürk Çocuk Yuvasından Keyif-i DİVAN” a

HİMAYE-İ ETFAL CEMİYETİ’NDEN TÜRKİYE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU’NA

“Atatürk Çocuk Yuvasından Keyif-i DİVAN” a

                   

                                                                                             SHU  Nihat Tarımeri

 

Himaye-i Etfal Cemiyeti’nden Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu’na

30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi sonucu Britanya, Fransa ve İtalya tarafından İstanbul dâhil Osmanlı Devleti’nde işgal edilen bir ülkeden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen Kurtuluş Savası sonucu 1923’te Ankara’da kurulan Türkiye Cumhuriyeti onurlu bir geçmişi de birlikte içermiştir. Devrimleri ile birlikte inşa edilen genç Cumhuriyetin arasında “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu (Derneği)” de özellikle yer almaktadır. Sosyal dayanışma ve yurttaş olabilme konusunda yardımseverliği de içeren bir görev ve ruh ile bu kurum çocuklar ve gelecek için şefkat ocağı ve koruma alanı olmuştur.

Onurlu geçmiş ise az kişilerce hala ele alınmaktadır. Geçmişi ele alan ender kişilerden birisi Sosyal Hizmet Uzmanı Turgay Çavuşoğlu’dur. Çeşitli çalışmalarında yansıyan bilgilere göre de Himaye-i Etfal Cemiyeti ile başlayan böyle bir süreç ilk defa 1908 yılında yerel olarak Kırklareli’nde başlamıştır. Kurulması ve çalışmaların Balkan Savaşına kadar sürdürdüğü de görülmektedir. Konuyla ilgili belgelere göre; daha sonra, 1917 yılında Himaye-i Etfal Cemiyeti İstanbul’da ülke çapında kurulmuş ve Kırklareli’ndeki cemiyet de İstanbul ile birleştirilmiştir. 11 Ağustos 1917 (1333) tarihli padişah iradesi ile de kamu yararına çalışan cemiyet olarak kabul edildiği belirlenmektedir. Zamanın deyişiyle, “11 Ağustos 1333 [1917] Cemiyet “menafi-i umumiyyeye hâdim cemiyet olduğu da resmen karara bağlanır.”[1]

Kurtuluş Savaşının en buhranlı dönemi olan 30 Haziran l921’de tekrar kurulan Himaye-i Etfal Cemiyetinin; çalışmalarına hemen başlayamadığı, yurdun bütünlüğü, milletin egemenliğini sağlamak için cephede koşan kahraman babaların, cepheye cephane yetiştirmeye koşan fedakâr anaların çocuklarına kucağını açan Kurum’un 1 Ekim 1921 tarihinden itibaren esas çalışmalarına başladığı görülmektedir.

Kurtuluş Savaşında babası cephede, annesi cephe gerisinde şehit düşen yavruları himaye etmek amacıyla 10 arkadaşın verdiği ikişer liradan toplam 20 Lira ile Ankara’da Hakimiyeti Milliye (Ulus) matbaasında kurulan Himaye-i Etfal Cemiyetinin çalışmaları ordu saflarında ve halk arasında sempati ile karşılanmıştır. DEVAM EDECEK..

 


[1] SABEM 8, Kasım 1996

İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız


Yorumlar

    Bu makaleye henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş Yapın veya Üye Olun.