TEST YAYINI

"AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (?) " ; SOSYAL YARDIM VE YOKSUL 4 MİLYON AİLENİN İSTİSMARI VE DE YOZLAŞTIRILMIŞ SOSYAL HİZMETE BAKIŞ

"AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (?) " ; SOSYAL YARDIM VE
YOKSUL 4 MİLYON AİLENİN İSTİSMARI VE DE YOZLAŞTIRILMIŞ SOSYAL
HİZMETE BAKIŞ

SHU Nihat Tarımeri (*)
ÖZET
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı(ASPB) dahil 2018 yılı için yaşanılan sosyal sorunların
giderilmesine yönelik öne çıkarılan sosyal yardım ile ilgili 51 Milyar TL lik harcama TBMM
de öngörülmüştür..Özelliklede sosyal sorunların giderilmesinde temel bir araç olan sosyal
hizmetlerden “toplumun daha etkin olarak yararlanması” düşüncesiyle 633 sayılı KHK ile
3.6.2011 tarihinde ASPB kurulmuştur. Resmî Gazete'de yayınlanan bu KHK için hazırlanmış
kanun tasarısı ise TBMM süresi içinde sevk edilmiş olmasına rağmen 662 sayılı KHK dahil
bu taslak(lar) henüz kanunlaş(a)mamış, ilgili komisyonlarda bekletilmektedir. Ayrıca 2004
yılında Anayasanın 90’ıncı maddesi ile "Avrupa Sosyal Şartı” iç hukukun bir parçasıdır.Bu
sözleşmede yer alan 13 ve 14üncü maddeleri sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden
yararlanma hakkını da yükümlü kılmaktadır.Ancak yurttaşların eşit ve özgür kılması ile
birlikte ekonomi yönetimi dahil ortaya çıkan sosyal sorunların giderilmesi için araçlardan
birisi olan sosyal yardımlardaki uygulamalar Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarınca
ASPB tarafından hala yürütülmektedir. Göç ile birlikte doğal afetler vede çocukların istismarı
veya kadın cinayetleri dahil çeşitli çeşitli yoksunlukda öne çıkmaktadır.Yoksun ve şiddetli
maddi yoksunluğun sonucunda çocuk dahil yoksul kalan,kılan kişiler için sosyal hizmetler ile
ilgili uygulamaların hukukun üstünlüğü bağlamında Anayasaya rağmen evrensel bilim ve
teknik açıdan bir uygunluk ve tutarlılıkta hala aranılmamaktadır.Bir toplumun ortak
sözleşmesi ve kurallarını belirleyen Anayasaya rağmen hak sahiplerine yönelik hukuksal
güvencenin gözetilmemesi ile bir keyfilikte öne çıkmaktadır.Yurttaşların eşit ve özgür kılınma
yerine yoksunların ve şiddetli bir maddi yoksun kılma sonucu ortaya çıkan yoksulların
istismarı dahil böyle bir hak ihlalleri ile vergi verenlerce karşılanan kamu harcamaları içinde
çeşitli zararlar ve mağduriyetlere de neden olmaktadır.Toplum açısından öne çıkan sosyal
sorunların yoksunluklar açısından ölçülmesi ve değerlendirmesi ile birlikte ortaya çıkan
hukuksal açıdan giderilmesi de bir öncelik olup özellikle çocuklar dahil yurttaşlık
sorumluğunu da görev yapmaktadır.

İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız


Yorumlar

    Bu makaleye henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş Yapın veya Üye Olun.