TEST YAYINI

"AVRUPA SOSYAL ŞARTI (14.madde); GERÇEĞE AYKIRI  ÇEVİRİ    İLE SOSYAL HİZMETLER İÇİN KARA  LEKE ;

"AVRUPA SOSYAL ŞARTI (14.madde); GERÇEĞE AYKIRI  ÇEVİRİ    İLE SOSYAL HİZMETLER İÇİN KARA  LEKE ;

                                                                                  SHU Nihat Tarımeri[1]

 

GİRİŞ ve DURUM

1.Günümüzde özellikle çocukların istismarı başta olmak üzere çocuklara yönelik saldırı ve tehditler bilindiği gibi artık toplumumuz bakımından önemli bir gerçektir. Bu gerçek, toplumumuzda yoğun bir şekilde gündem oluştururken, kadına şiddet ve kadın cinayetleri gibi  ev içi şiddet konusu da yoğunluk kazanmaktadır. Suriye'den göç edenler; çocuk ve gençlik suçluluğu veya madde bağımlığı gibi çeşitli diğer  sorunlar buz dağının diğer önemli yansımalarıdır. Ayrıca çeşitli yoksunluklar ve sosyal adalet ile gelir dağılımına dayalı  yoksulluk da yaşanılan sorunların  önemli bir kaynağını  oluşturmaktadır.

2.Yansıyan ve/veya yansıyabilen bu sorunlar hem bireysel hem de toplumsal açıdan ele alınırken "sosyal hizmetler" başlığı altında başta Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet, Milli Eğitim, ve Sağlık Bakanlıkları  tarafından yürütülen çeşitli kamusal hizmetler de dolayısı ile Çocukların korunması dahil engelliler, yaşlılık gibi çeşitli alanlara yönelik belli bir hizmetin verilmesi çeşitli şekilde de ön plana çıkarken bazı önemli sorunlarda bir çaresizlik ve bir yetkinlik eksikliği de yansıyabilmektedir.

Yaşanılan bu sorun/lar en azından kendimizi kandırmayabileceğimiz bir noktayı da aşmış bulunmaktadır.

3.Yaşanılan bu sorunlar ve akademik ve teknik açıdan gelinen nokta hem toplum hem de kamusal açıdan sosyal hizmetlerin önemini aslında daha da arttırmaktadır. Özellikle sosyal hizmetlerin  bilimsel içeriği bu önemi artırırken 2004 yılında Avrupa Birliği ile birlikte uluslararası sözleşmeler dahil bu yöndeki hukuksal düzenlemeler bu önemi daha da artırmaktadır. Hukuk dahil teololojiye dayalı kurumsal bir yapı olan hayırseverliğin özellikle dünyevileşmesi ile kamusal bir hizmet olan sosyal hizmetlerin bilim ve hukuk  açısından ve de uygulayıcılar için uygunluğun aranması artık önemli bir neden olmalıdır. Özellikle hak sahiplerine yönelik mağduriyetler yurttaşlar için aranılması gereken böyle bir uygunluk özellikle söz konusu olurken yoğun sorunlar ve kamu hizmetindeki çeşitli çaresizlikler, özgünlükler sosyal hizmetlerin kamusal açıdan ele alınmasını da gerektirmektedir. Türkiye’yi dünyanın merkezi kabul etmek yetmediği gibi aksine dünyanın bir parçası olması diğer sistemleri, modelleri bilmek bir bilim açısından ele almayı, değerlendirmeyi ve sorgulamayı gerektirmektedir.(1) Bu ele alış tarzı sosyal hizmetler dünyasında yer alan bilim insanları ve çalışanları  için öncelik kazanırken  savunuculuk , taraf olma ve temsilcilik boyutu ayrı bir görev ve sorumluluğu da yüklemektedir.

DEVAM EDECEK 

 

 


[1]           Zürih Gençlik Savcılığı (eski)Sosyal Hizmet Uzmanı

İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız


Yorumlar

    Bu makaleye henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş Yapın veya Üye Olun.