TEST YAYINI

SOSYAL HİZMET AÇIK ÖĞRETİMİ = ZEHİRLİ SARMAŞIK

SOSYAL HİZMET AÇIK ÖĞRETİMİ = ZEHİRLİ SARMAŞIK..

1960larda başlayan sosyal hizmetler eğitiminde günümüzde örgün eğitim dışında 2012 yılında başlatılan açık öğretim ile ilgili durumu ile ilgili olarak 21.9.2020 tarihinde yayınlanmış 20.9.2020 tarihli 10.Sosyal Hizmet Eğitim Çalıştay Sonuç Raporu bağlamında   genç bilim insanlarından Dr.Murat Çay tarafında SHUDER Mail grubunda yapmış olduğu tespit 29.Eylül.2020 tarihinde yayınlanmıştır.

Ve şu şekildedir:

"Merhabalar, DGS kılavuzunu incelerken aşağıda yer alan bilgileri paylaşmak ve dikkat çekmek amacıyla ilgililerle paylaşma ihtiyacı hissettim. Açıköğretim zehirli bir sarmaşık gibi dört bir tarafımızda sarmış gözüküyor, bu durumda sosyal hizmet eğitiminin nitelikli bir biçimde nefes alması oldukça zor gibi gözüküyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü bu yıl DGS'de 3 000 (üç bin) kontenjan açtı. Örgün eğitim veren bölümlerde toplam kontenjan ise sadece 308. DGS'de AÖF kontenjanları bir önceki yıla göre %538 arttı. Ayrıca 2020 DGS kılavuzuna göre aşağıda listeli 61 farklı önlisans programı mezunları DGS'ye girerek sosyal hizmet bölümlerini tercih edebilmektedir.

 

 

2019 Kontenjan

2020 Kontenjan

Yıllık Artış

Atatürk Üniversitesi AÖF

500

1000

100%

Anadolu Üniversitesi AÖF

150

150

0%

İstanbul Üniversitesi AUZEF

0

3000

 -

AÖF Toplam

650

4150

538%

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri(Örgün)

286

308

8%

Toplam Kontenjan

936

4458

376%

DGS'de Sosyal Hizmet Bölümünü Tercih Edebilecek Önlisans Programları

1.      Acil Bakım Teknikerliği

2.      Acil Durum ve Afet Yönetimi

3.      Acil Yardım Teknikerliği

4.      Acil Yardım

5.      Adli Tıp Teknikerliği

6.      Adli Tıp

7.      Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

8.      Ambulans ve Acil Bakım

9.      Ameliyathane Hizmetleri

10.   Ameliyathane Teknikerliği

11.   Anestezi

12.   Anestezi Teknikerliği

13.   Ağız ve Diş Sağlığı

14.   Ağız Diş Sağlığı

15.   Cerrahi Teknikerliği

16.   Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

17.   Çevre

18.   Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü

19.   Çevre Koruma ve Kontrol

20.   Çevre Koruma

21.   Çevre Sağlığı

22.   Çocuk Gelişimi

23.   Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

24.   Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

25.   Diş Protez

26.   Diş Protez Teknolojisi

27.   Diş Teknik Sekreterliği

28.   Diş Protez Teknikerliği

29.   Diyaliz

30.   Eczane Hizmetleri

31.   Eczane Teknikerliği

32.   Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

33.   Evde Hasta Bakımı

34.   Güvenlik

35.   Güvenlik ve Koruma

36.   Güvenlik Bilimleri

37.   Hastane Yönetimi ve Organizasyon

38.   Hava Savunma

39.   İlk ve Acil Yardım

40.   İş Sağlığı ve Güvenliği

41.   İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

42.   İstihbarat

43.   İş ve Uğraşı Terapisi

44.   İtfaiyecilik ve Sivil Savunma

45.   İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

46.   Kamışlı Çalgılar

47.   Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması

48.   Mühimmat ve Mühimmat Tahrip

49.   Otopsi Yardımcılığı

50.   Özel Güvenlik ve Koruma

51.   Paramedik

52.   Polis MYO

53.   Sağlık Kurumları İşletmeciliği

54.   Sağlık Yönetimi

55.   Savunma ve Güvenlik

56.   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

57.   Sosyal Bilimler

58.   Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet

59.   Sosyal Güvenlik

60.   Yaşlı Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı

61.   Yaşlı Hizmetleri Bakımı”

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sosyal Hizmet Açık Öğretimi ile yaşanılan bu tespit ile ilgili olarak ek açık bilgi SHU Nihat Tarımeri tarafımdan aynı mail grubunda   5.10.2020 tarihinde  yanıtlanmıştır.

 “ Günaydın. Sevgili Murat ' cığım , Değerli meslektaşım...

Yaptığın tespitler ve bilgiler  için teşekkürler .Bildiğin gibi zehirli bir ağacın meyvesi de  doğal olarak zehirlidir. 

Sende açık öğretim şeklindeki bu uygulamayı  zehirli sarmaşık olarak bahsetmişsin.

 Doğru ve değerli bir tespit.Bu zehirleme ile yavaş yavaş nasıl öldürülmesinde resmidir.

Bu ilke ile birlikte  örgün eğitimin  birlikte ele almasını  gerekmektedir.  

Örgün Eğitim kapsamında söz konusu sosyal hizmet bölümleri ve kontenjan sayıları bu yüzden daha önemli..

Buna vakıf üniversiteler  dahil olup resmin bütününü görmeye yardımcı olur.

Sosyal hizmetler. için 1960lardan başlayan böyle sosyal hizmet eğitimi ve  ortaya çıkan böyle bir öyküde söz konusudur.

 2005 yılından itibaren gelinen nokta nedeniyle bu boyutu derleyip hazırlayacak bir babayiğitin arandığıda görülüyor.

Yaparsan yine sen yapacaksın..Kaytarma. Umarım bunu mesleksel  bir görev olarakta görürsün.

Ayrıca açık öğretimle oluşan bu zehirli ürün ile ilgili  yayımlanmış 20.9.2020 tarihli 10.Sosyal Hizmet Eğitim Çalıştay sonuç raporunda ki bilgiler  Türkiyede ki sosyal hizmet eğitim  konusu dahil  en azından  var olan sefilliğin/yozlaştırmanın da özeti olmuş. 

Özellikle bu rapor  sosyal hizmetten yararlanmaları konusunda hak sahipleri içinde önemlidir.

Hazırlayanlara ve tespitlere  teşekkürler. Yapılan tespitler ve bilgiler  aynı zaman görüldüğü kadarı ile önemli bir itiraf olmuş. 

En azından yaşanan bu sefilliğin/yozlaştırmanın Estonyalı veya Ganalı  bilim insanları tarafından gerçekleştiğini ve  etkilediklerini şimdiye kadar zan ediyordum. Cehaletimi bağışla .Bir türlü de sorumlu aramıyordum.  

Bilim insanı adına  yapılan açıklama ve bilgiler arasında  örneğin  literatür dahil  karşılaştılmalı bilim ve uygulama konusundaki eksiklik ise oldukça manidar.Sadece Anglo saksona bakmak ise çolak bir bakışın özeti olmuştur..Ayrıca bu yönde yoğun bir alışkanlıkta var. Bilim içinde üzüntü verici.

Veya kendine göre bir bakışa yardımcı olması aynı zamanda  kalite dahil bir ölçü içinde kaynaklık yapmış.. 

Sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı konusundaki düzey ve sorumluğu da  yansıtmaktadır.

Ekte yer alan bilgilere göre Türkiyenin de dahil olduğu Avrupa Konseyinde 1967 den beri sosyal hizmetler ile ilgili önemli kararlar eğitim dahil bu hakka ulaşım içindir. Sade bir iş değil amaç olması nedeniye  öncelikle hayırseverlik veya yardımseverliğin de gözetilmesi içindir. 

Hak sahipleri içinde .hukuksal belge olup bunun gözardı edilmesi aynı zamanda hukuksal soruna da  nedendir.

Evrenselllik ve Avurpa İnsan Hakları Sözleşmeni bağlamında sosyal anayasa olan  Avrupa Sosyal Şartı gibi yükümlüğe dayanan bu kararların özellikle 2004 yılından beri Anayasanın 90 maddesine rağmen  yok sayılması , akademik adına da göz ardı edilmeler  sosyal hizmet adına çalıştaya yansıtıldığını göstermektedir. 

Tespit ile birlikte ki itiraflar , insan hakları ile ilgili boyutun özellikle nasıl göz ardı edilmesinin de örneğidir...İçinin nasıl olduğu ise hiç  belli değil.. 

Kendi haklarını bile koruyamayan ve yakınan  bir toplulukla sosyal hizmetlerden yararlanma konusundaki bu hakların  nasıl savunacağı ise yine  belli değildir. Yaşanılan bu sefilliği sadece seyretmek ve yakınmak akademi dünyası dahil bu kişileri sorumsuz kıl(a)maz. Özellikle Anayasanın 2 .90 ve 137 maddesi  aksine sorumlu kılar.Akademik yöntemler dahil çözümlerde bellidir.

Bu sorumluluktan kaçma ile sosyal hizmet adına örneğin 2005 yılından beri söz konusu olan "sosyal çalışma görevlisi" gibi zehirli meyvenin yanı sıra ASDEP gibi diğer bir zehirli meyveye ek olarak "adli destek görevlisi" gibi böyle bir yozlaşmaya  itiraz edilmemesi yaşanılan sonucunda bir parçası olarak öne çıkmaktadır.   Akademik adına  buna ortak olan bir topluluk var olduğu sürece söz konusu olan adaletsizliğe ve hukuksuzluğa  nasıl itiraz edilecek.

Kendi meslekleri dışında sosyologu,çakma pedagogu hala benzer kılarak ve işbirlik ile buna sosyal hizmet zan edilmektedir.

Darboğaz derken ortaya çıkan bu darboğaza nasıl ve hangi gerekçe ile  itiraz edilmesi ise bu çalışmada   belli değil. Çözmeden ve cesaret veya bilgi eksikliği de tam olarak  belli değil.

 Aslında bu duruma sen dahil hala ortak olunduğu da vurgulanmaktadır.  

Örgün eğitimde hala  insan hakları eğitiminin bile sosyolog ve ya ilahıyatçı tarafından öğretilen  örgün eğitim, açık öğretimden daha da tehlikeli ve zehirli ürün olarak ortaya çıkmaktadır.Artık ortada insan haklarından ve savunuculuktan bahsetmek boş bir şeydir.

Bu zehirli meyveleri meşrulaştıran tezler ise daha da tehlike  zehirli ürünler arasındadır..Bu zehirli ürünlerin temizlenmesini ve arınmasını da insanlık açısından gerekmektedir..

2012 yılından beri söz konusu açık öğretim dahil bu ortaklık  ve  bilgi/itiraflar ile  var olan  bu adaletsizliğin engellenmesi için bu kişiler  nasıl ve ne şekilde savunma yapacaklar. YÖK aslında kendini hukuksal açıdan rahatça  savunurken neden olan sorumluların peşine düşülmesine bu rapor  yardımcı olabilir. Şimdiye kadar ne yaptın diye de  ayrıca sorarlar.  

Bu bakış ile zaten günümüzde ya ambar memuru  veya zekat memurluğu bir işleve  yardımcı olması istenirken kadroların/ünvanların öncelikle korunması bir yüzleşmeyi de muhtemelen gerekmektedir.  

Bir çocuğun ve bir toplumun geleceğininin nasıl karartıldığının da  resmi olan bu çalıştay raporu , İnsan hakları ile ilgili boyut dahil zehirli ağacın özünü anlamaya da umarım yardımcı olacaktır.  

Çocuklar dahil kişilerin korunması ve savunulması amacıyla söz konusu söylemlerin  içinin  nasıl doldurulmasına  katkı verebilir..

 Akademik dahil hukuksal çözüm ve yöntemlerde açıktır. Bu noktada değilsen  ayrı bir sorundur. 

 Bu konuda yardımcı olmak benim için de ayrıca görevdir.  

Muhtemelen Adıyaman dışında  örgün eğitim ile ilgili klavuzda yer alan bilgileri derleyip ve yayımlaman için şimdiden içten  teşekkürler..Avrupa Sosyal Şartını ise iki üç defa okumakta yarar olduğu gibi bu metinlerin "hot dog" gbi çevrilmesi yerine  doğru bir şekilde Türkçeye çevrilmesine de yararlı olacaktır. 

Başarılarının devamı dileğiyle içten selam ve sevgiler.

SHU Nihat Tarımeri

https://rm.coe.int/0900001680937d93

https://rm.coe.int/09000016804eae1a

https://publicsearch.coe.int/#k=SOCİAL%20WORKER%201967#f=%5B%5D

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/11RecommendationNoR(91)16toMembersStatesontheTrainingofSocialWorkersandHumanRights(1991).aspx

https://rm.coe.int/native/09000016804d6030

https://search.coe.int/cm?k=#title=Texts%20adopted%20by%20the%20Committee%20of%20Ministers%23#f=%5B%7B%22p%22%3A%22CoECMDocumentType%22%2C%22i%22%3A1%2C%22o%22%3A1%2C%22m%22%3A0%2C%22ix%22%3A1%2C%22value%22%3A%22adopted%22%7D%2C%7B%22p%22%3A%22CoECorporateAuthor%22%2C%22i%22%3A1%2C%22o%22%3A1%2C%22ix%22%3A2%2C%22value%22%3A%22Committee%20of%20Ministers%22%7D%2C%7B%22p%22%3A%22CoELanguage%22%2C%22i%22%3A1%2C%22o%22%3A1%2C%22m%22%3A0%2C%22ix%22%3A3%2C%22value%22%3A%22English%22%7D%2C%7B%22p%22%3A%22Title%22%2C%22i%22%3A1%2C%22o%22%3A1%2C%22m%22%3A2%2C%22ix%22%3A1%7D%5D%23#Default=%7B%22k%22%3A%22*%22%2C%22s%22%3A51%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22CoEDocumentTypeOnlyEN%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%827265636f6d6d656e646174696f6e%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D

NOT:  20.9.2020 tarihli 10.Sosyal Hizmet Eğitim Çalıştay Sonuç Raporu

İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız


Yorumlar

    Bu makaleye henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş Yapın veya Üye Olun.