TEST YAYINI

“YARGI REFORM STRAJESİ BELGESİ” “600 Binden Fazla Lekelendirilmiş Çocuk ve Utanılacak Sayılar İçin Çağrı !”  -2

“YARGI REFORM STRAJESİ BELGESİ”

“600 Binden Fazla Lekelendirilmiş Çocuk ve Utanılacak Sayılar İçin Çağrı !”  -2

 

                                                                                   SHU Nihat Tarımeri [1]

 

Hukuka ve tekniğe aykırılıklar, zehirli ağacın zehirli meyvesi gibidir.

(http://sosyalhizmetuzmanlari.com/makale/oku/200/yargi-reform-strajesi-belgesi--600-binden-fazla-lekelendirilmis-cocuk-ve-utanicak-sayilar-icin-cagri--1)

ETKİ ve İTİRAFLAR

27. 2005 yılından beri AB süreci nedeniyle evrensel değerlere dayalı adil ve adaletli davranması konusunda iki reform yeterli olmamıştır. “Yargı Refom Strejesi YRS” Belgesinde 16. sayfada görüleceği gibi Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli kuruluşlar dahil AB kuruluşları ile ortak belge iddiasıyla üçüncü reform söz konusudur. Bir ortalıkta söz konusudur. Bu reform arasından 12-15 yaşında “suça sürüklenen çocuk”[2] lar şeklindeki garabet tanımlamayla, adalete ve hukuka bakışla  şimdiye kadar yapıştırılan lekelerin temizlenmesi ve ortaya çıkan mağduriyetler dahil kurbanlaştırmaya yönelik etkilerin giderilmesine model geliştirme YRS belgesinde hedefler arasında yer almaktadır. Ancak yargı için reformda   yer alan sayıların bile gizlendiği  reformdan da ayrıca bahsedilmektedir. Adalet ve öne çıkan yargı süreci açısından etkilerler arasında çocuklara yapıştırılan lekelerin temizlenmesi için bu hedefle 2017 yılı için sayılar ele alındığın da  soruşturma ve kovuşturma açısından adalet ve yargı sistemine dahil çocuk ve genç sayısı görüldüğü gibi ortalama 500 bindir. Adalet ve hukuk bilinç ve bakışla öne çıkan etkiler arasında ise 200 binden fazla çocuk;  çocuk ve ağır ceza mahkemeler dışında yüzde ellisinden fazlası yetişkinler ile ilgili mahkemeler tarafından yargılanıp kararlaştırıldığı   resimde ortaya çıkarmaktadır.. Türkiye de 2005 yılında beri çocuk ve çocuk ağır mahkemeleri hala yaygınlaşmadığı gerçekle, öykülerini içeren sayılar birlikte ele alındığında sayıların ve durumun bu belgede özellikle gizlenmesi öncelikle iyi niyetten ve içten uzak bir yaklaşımı da yansıtmaktadır. Hem toplum hem de kişisel vicdanın ötesinde yansıyan resimle şeffaf ve dürüstlük ilkesi açısından  uzak bakış , mahcubiyet ve/ya utanma noktasına hala gelinmediği  YRS belgesinde ayrıca açıkça görülmektedir. 30 Mayıs 2019 tarihi açısından öne çıkan üçüncü reform ve adalet adına gelinen bu nokta   2017 yılında 12-17 yaşlar arasında hapis cezası dahil (85 808) MAHKUMİYET kararı ile başlayan önemli bir gerçektir. Sadece 12-14 yaş arasında (31.500) mahkumiyet kararı ise hukuka ve adalete bakış için ise diğer önemli gerçek söz konusu iken hem reform kavramı zedelerken ortaya çıkan vahim resim için duyarlılığa konusunda ki eksiliğe de ortak olunduğu bir durumda ortaya çıkmaktadır.

28.“Rakamlar yalan söylemez; yalancılar yalan söyler rakamlarla…”  şeklindeki düstur hem istatistik bilim açısından, hem iletişim  hem de  adalet dahil  dürüstlük ise gerçeklerle başlar. Dürüstlük ilkesi çocukların ve toplumun geleceği ve de adalet içinde ayrıca önemlidir. 2005 yılından beri söz konusu olan TCK ve ÇKK ile çocuklara yönelik etki ve sayılar aynı zamanda hukuk bilinç ve bakış gelinen nokta içinde önemli bir ölçüdür, göstergedir. Bu sayılar, sadece bir sayı, rakam da değildir. Adalet adına her bir sayının arkasında her bir çocuk ve genç için ayrı ayrı hikâye ve geleceklerini de içermektedir. Çocuklara nasıl kucak açılacağını ve nasıl yardım edileceği içindir. YRS belgesinde 2017 yılı için çocuk ve adalet için gelinen nokta ile ilgili yer verilen bu sayılar ve etkiler birlikte ele alınmasıyla özellikle sayılar arasında ki MAHKUMİYET kararlar arasında 12-17 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik (31.517) HAPİS cezası önemli bir etkiyi de öne çıkmaktadır.  2017 yılı için özgürlükleri kısıtlanmış 12-14 yaş grubunda (12.337) çocuğa yönelik HAPİS cezası TÜRK MİLLETİ adına ve ÇHS ne rağmen uygunluk aranmadan karar verildiği resim söz konusudur. Özellikle 12-15 yaş grubu için TCK.31/2 ve ÇKK.35 maddesi ile birlikte söz konusu yöntem ve araçlar ele alınarak %39,1 oran çocuklar için lekeleştirmenin ötesinde insan hakları açısından ağır bir hak ihlali aynı zamanda etkenleri de öne çıkarmaktadır. AB Delegasyonu ve Türkiye Barolar Birliği dahil taraflarında yer aldığı reform da gizlenen bu durum özellikle CMK.150 maddesi kapsamında yer alan “müfaii”ler açısında ise önemli etki ve etken olarak ortaya çıkmaktadır. Gelecekleri ve gelişimleri dahil sadece korunması gereken ONİKİ BİN ÜÇYÜZOYUZYEDİ (12 337) çocuk için ağır mağduriyetler ve geleceklerin çalınması konusunda ki ortaklıkla gelinen nokta toplum açısından utanma noktasının ötesindedir.

 

YAZI  EKTE DEVAM EDECEK

 

 


[1] Zürih Gençlik Savcılığı (eski) Sosyal Hizmet Uzmanı

[2] 5395 /3.1.a.2Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,

İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız


Yorumlar

    Bu makaleye henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş Yapın veya Üye Olun.