TEST YAYINI

MAĞDUR ÇOCUKLAR, "ÇOCUK İZLEME MERKEZİ / ÇİM" VE   SOSYAL HİZMET   İÇİN FARKLI BİR BAKIŞ -

MAĞDUR ÇOCUKLAR, "ÇOCUK İZLEME MERKEZİ / ÇİM"

VE   SOSYAL HİZMET   İÇİN FARKLI BİR BAKIŞ -

 

SHU Nihat Tarımeri

BÖLÜM II

SOSYAL HİZMET İLE İLGİLİ BOYUT

Sosyal Hizmet Uzmanı / Sosyal Çalışmacı

24. Bilindiği gibi 1982 de ki YÖK bağlamında Sosyal Hizmet Uzmanı unvanında   böyle bir süreçte dönüşmüş ve   Sosyal Çalışmacı ile benzerleşmiştir. 24.05.1983 tarihinde ise 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum Kanunu yürürlüğe girmiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili düzenlemeler 3.6.2011 tarihinde iptal edilmiştir. Sosyal hizmetler tanımı aynen şu şekilde devam etmektedir.. "Sosyal Hizmetler"; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü," Mesleksel olarak ise uluslararası meslek açısından   en son tanımlama da şu şekildedir (10). "Sosyal hizmet, sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlendirilmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmet için temeldir. Sosyal hizmet mesleği, insan ve toplum bilimleri ve yerel bilgiden oluşan eklektik bilgi temeli aracılığıyla insan refahını iyileştirmek için bireyleri ve sistemleri bir araya getirir (IFSW ve IASSW, 2014).  Gene sosyal hizmet, bireylerin sosyal işlevselliğini sağlamaya ve geliştirmeye çalışır. Sosyal hizmetin misyonu, tüm insanları potansiyellerini tam olarak kullanabilir hale getirmek, yaşamlarını zenginleştirmek ve onların işlevsiz olmalarını önlemektir. Meslek olarak sosyal hizmet sorun çözme ve değişme üzerine odaklanır. Sosyal hizmetin amaçları ise insanların sorun çözme, baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak, insanlara kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemler ile insanları buluşturmak, insanın etkileşimde bulunduğu sistemler üzerine odaklanmak, sosyal politikanın geliştirilmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmak, risk altındaki grupları güçlendirmek ve sosyal adaleti geliştirmek, profesyonel bilgi ve becerileri geliştirmek ve bunları sosyal hizmet uygulamasına aktarmaktır. Dolayısı ile sağlık, adalet veya kamusal bir sosyal hizmet dahil sosyal hizmete yönelik belli bir lisans eğitim bağlamında mesleğe dayalı bir uygulama görüldüğü gibi bir sosyal iyileştirme ve korumaya yöneliktir. İnsan hakları bağlamında çocuk hakları ve diğer haklarının korunması ve savunuculuğu da önemli bir görev ve sorumluluktur.

EKTE DEVAM EDECEK

İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız


Yorumlar

    Bu makaleye henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş Yapın veya Üye Olun.